tel โทรศัพท์ : 045206227-8 email ubon.doe@gmail.com

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สมัครและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง จำนวน 14 บริษัท 401 อัตรา

 

ด่วน...วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญร่วมสมัครและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง จำนวน 14 บริษัท 401 อัตรา เตรียมเอกสารสมัครงานมาให้พร้อม แล้วพบกันที่ อาคาร 11 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. คลิกเพื่อดูตำแหน่งงาน