ด่วน 5-7 กันยายน 2561 รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล

 

นางอธิษฐาน พันธุฟัก จัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานจะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก คนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ  “ความร่วมมือไทย-อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers:TIC)”  ดังนี้

1. ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

Øคนงานภาคเกษตร

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

Øรับสมัครเพศหญิง  มีสัญชาติไทย 

Ø เกิดระหว่าง วันที่ 8 กันยายน 2521  ถึง  วันที่ 5 กันยายน 2538 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด