บริษัท ซีตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด รับสมัครพนักงานสนามบินหลายอัตรา

 

บริษัท ซีตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจระบบสายพานลำเลียง ประเภท ลำเลียงกระเป๋าผู้โดยสารในสนามบินจังหวัดอุบลราชธานีและสนามบินจังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมหากบริษัทได้รับคัดเลือกจากกรมท่าอากาศยาน  จึงมีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน จำนวน 5 ตำแหน่ง 90 อัตรา  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 109 หมู่ที่ 8 ตำบลแจระแม  อำเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี  โทร.045-206227 ต่อ 15 ,081-7900337 ในวันและเวลาราชการ  คลิกดาวน์ใบสมัคร