ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน