การชุมนุมเรียกร้องทางการเมือง และยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID - 19)