แจ้งเตือน !! การแอบอ้างรับลงทะเบียนบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563