ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรณะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรณะ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านคูเดื่อ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้