ตำแหน่งงานว่างจังหวัดอุบลราชธานี เดือน กรกฎาคม 2564

 

ตำแหน่งงานว่าง เดือน กรกฎาคม  2564 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครงานและป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงาน จึงเปิดช่องทางพิเศษให้ผู้สนใจลงทะเบียนฝากประวัติ Online โดยให้สแกน QR code พร้อมกรอกข้อมูลและระบุชื่อบริษัทที่ท่านต้องการสมัครให้ครบถ้วนหรือท่านจะสมัครงานด้วยตนเองที่บริษัทได้โดยตรง แต่หากประสงค์ให้เจ้าหน้าที่ทดสอบความพร้อมทางอาชีพและการเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์งาน สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุบล ชั้น G ,ศูนย์บริการจัดหางาน ณ อาคาร 17 กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โทร.081-7900337 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี โทร.045-206227 ต่อ 15 ในวันและเวลาราชการ ดูตำแหน่งงานแบบ real time : http://web.doe.go.th/ubn/job/seljobmini.asp 

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดอุบลราชธานี