การเดินทางกลับประเทศของแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ผ่านสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 จังหวัดตาก