สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 6 อัตรา

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้