ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิณความรู้ความสามารถโดยวิธีการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป และเป็นผู้ที่ได้เข้ารับการประเมิณ ครั้งที่ 2 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี มีรายละเอียดดังนี้