ด่วน! กัมพูชาปิดการข้ามแดนทุกประเภท (เป็นการชั่วคราว)