แจ้งโทรศัพท์สำนักงานขัดข้อง

 

เนื่องจากโทรศัพท์ภายในของสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีเกิดขัดข้อง
ติดต่อราชการหมายเลขโทรศัพท์  
   -   งานจัดหางานในประเทศ 081-7900337,
   -  งานต่างด้าว 098-6589901
ขออภัยในความไม่สะดวกมา