ประชาสัมพันธ์ ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องมาตรการการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) เข้ามา-ออกไป จากจังหวัดจันทบุรี เพื่อการทำงาน

 

ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่องมาตรการการเดินทางและเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) เข้ามา-ออกไป จากจังหวัดจันทบุรี เพื่อการทำงาน