ระวังการถูกหลอกไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี

 

ด้วยกรมการจัดหางานได้รับแจ้งจากฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีว่า ร้านนวดในสาธารณรัฐเกาหลีบังคับให้หญิงไทยค้าประเวณีโดยกักขังไว้ และทางการสาธารณรัฐเกาหลีได้จับกุมนายจ้างร้านนวด และให้ความช่วยเหลือหญิงไทยแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันคนไทยสามารถเดินทางเข้าไปในสาธารณรัฐเกาหลีได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า และอยู่ได้นานถึง 90 วัน จึงเป็นช่องทางให้มีการแอบอ้างหลอกลวงรวมถึงการลักลอบเข้าไปทำงานอย่างผิดกฎหมายจำนวนมาก บทลงโทษของสาธารณรัฐเกาหลีคือ นายจ้างที่จ้างแรงงานตางชาติผิดกฎหมายจะไม่ได้รับอนุญาตให้จ้างแรงงานต่างชาติโดยทันทีและรับโทษตามกฎหมาย ส่วนแรงงานต่างชาติจะไม่สามารถเดินทางเข้าสาธารณรัฐเกาหลีได้อีกและจะต้องเสียค่าปรับดังนี้ - 100,000 วอน กรณีพำนักผิดกฎหมายน้อยกว่า 1 เดือน - 1,500,000 วอน กรณีพำนักผิดกฎหมายมากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน - 2,000,000 วอน กรณีพำนักผิดกฎหมายมากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน - 4,000,000 วอน กรณีพำนักผิดกฎหมายมากกว่า 6 เดือน ถึง 1 ปีขึ้นไป

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน/คนหางาน ที่จะเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลีให้เดินทางไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเดินทางกลับเมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างงาน เพราะหากพำนัก/ทำงานอย่างผิดกฎหมายแล้วถูกจับได้จะต้องถูกปรับเงิน ซึ่งไม่คุ้มค่าต่อการทำงานและเสียโอกาสในการเดินทางไปทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งผลเสียต่อการเดินทางไปทำงานของแรงงานไทยในอนาคตและภาพลักษณ์ของประเทศไทย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ ๑๐๙ หมู่ที่ ๘ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โทร ๐-๔๕๒๐-๖๒๒๗ ต่อ ๑๖ ในวันเวลาราชการ

-----------------------------------------