แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 

แบบตอบรับ

แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ณ ห้องแกรนบอลรูม โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น.


https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3fewAycAqK1AcJurlqRLjwqFFu9X1UXiJN4xznxbkdyEZXw/viewform