tel โทรศัพท์ : 045206227-8 email ubon.doe@gmail.com

ตำแหน่งงานว่างวันนัดพบย่อย ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

 

ตำแหน่งงานว่าง" วันนัดพบแรงงานย่อย" ครั้งที่6/2560  ร่วมกับ กระทรวงแรงงานพบประชาชน บริการด้วยใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ สมัครและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรง  ณ  หอประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันศุกร์ที่  25  สิงหาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  โดย  สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ดูตำแหน่งงานได้ที่ https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/ubon_th/d96e64972da761922303dc79598f13fc.pdf