ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด รับสมัครพนักงาน
27 – 31 พฤษภาคม 2562 ด่วน! รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค เพื่อจัดส่งไปฝึกงาน ในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2562 ครั้งที่ 3 เพศชาย
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน เมษายน 2562
ตำแหน่งว่างจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน มีนาคม 2562
13-23 มีนาคม 2562 สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัตงาน
11 – 15 มีนาคม 2562 รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอล ครั้งที่ 14
ตำแหน่งว่างจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
14-16 มกราคม 2562 ด่วน! รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค เพื่อจัดส่งไปฝึกงาน ในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2562 ครั้งที่ 1
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน มกราคม 2562 อัพเดทวันที่ 15/01/2562
ตำแหน่งงานว่าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2561อัพเดท 21/12/2561
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน ธันวาคม 2561
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หลายอัตรา
28 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2561รับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค เพื่อจัดส่งไปฝึกงาน ในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2561 ครั้งที่ 4
30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 6 เพื่อการสมัครไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS)
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ในวันเวลาราชการ การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน
12 - 20 พฤศจิกายน 2561 รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดอุบลราชธานี ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุบลราชธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมา
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 1 2 >