ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ตำแหน่งงาน เดือน มิถุนายน 2565 อัพเดท 24/06/2565
เดือน พฤษภาคม 2565 อัพเดท 23/05/2565
ตำแหน่งงาน เดือน เมษายน 2565
ตำแหน่งงานว่าง เดือน มีนาคม 2565 อัพเดท 24 มี.ค. 2565
ตำแหน่งงานว่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565
ตำแหน่งงานว่าง เดือน มกราคม 2565
ตำแหน่งงานว่าง เดือน ธันวาคม 2564
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ตำแหน่งงานว่าง เดือน พฤศจิกายน 2564
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2564
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง พนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 6 อัตรา
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดอุบลราชธานี เดือน กรกฎาคม 2564
1-7 กรกฎาคม 2564 สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
ตำแหน่งงาน โครงการจ้างงานใหม่ Co pament(รัฐช่วยจ่าย เอกชนช่วยจ้าง)
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดอุบลราชธานี เดือน พฤษภาคม 2564
ตำแหน่งงานว่างจังหวัดอุบลราชธานี เดือน เมษายน 2564 ข้อมูล ณ 23 เม.ย. 2564
ตำแหน่งงานว่าง เดือน มีนาคม 2564 อัพเดท15/03/2564
ตำแหน่งงานว่าง เดือน กุมภาพันธ์ 2564
 1 2 >