รมว. ย้ำ 3 จังหวัด EEC ดูแลความปลอดภัยของแรงงาน

 

วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล พร้อมด้วย นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูง กระทรวงแรงงาน เดินทางไปตรวจเยี่ยม และรับฟังมาตรการความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยอง ภาพรวมการดำเนินงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด ณ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขอให้ 3 จังหวัดระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกร่วมมือกันวางแผนข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น เครื่องมือ เป็นต้น เพื่อดูแลความปลอดภัยของแรงงาน