tel โทรศัพท์ : 042-348588,042-347680 email udn@doe.go.th

​บุกจับ ! ต่างด้าวย่านตลาดทุ่งครุ พบต่างด้าวลักลอบทำงานกว่า 30 ราย

 

กรมการจัดหางานร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองบุกจับนายจ้างและแรงงานต่างด้าวย่านตลาดทุ่งครุ 45 ราย เป็นแรงงานต่างด้าว 37 ราย นายจ้าง 8 ราย พบเป็นชาวกัมพูชา ลาว เมียนมา ลักลอบเข้ามาทำงานค้าขายสินค้า

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน กรมการจัดหางาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 และเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสวนพลู เข้าตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าว ณ ตลาดทุ่งครุ ถนนประชาอุทิศ ซอยประชาอุทิศ 61 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ เนื่องจากได้รับแจ้งเบาะแสว่ามีแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย จากการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาทำงานค้าขายสินค้าโดยผิดกฎหมาย จำนวน 37 คน เป็นชาย 23 คน หญิง 14 คน เป็นสัญชาติกัมพูชา 7 คน ลาว 4 คน เมียนมา 26 คน และนายจ้าง จำนวน 8 ราย เจ้าหน้าที่ได้จับกุมตัวทั้งหมดส่งกองกำกับการ 2 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยนายจ้างมีความผิดตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าวในข้อหารับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเข้าทำงาน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน และข้อหารับคนต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานกับตน หรือทำงานนอกเหนือจากประเภทหรือลักษณะงานที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ณ ท้องที่หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

สำหรับแรงงานต่างด้าวมีความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และมีความผิดตาม พ.ร.บ.การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ .2551 ในข้อหาทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และถูกส่งกลับออกนอกประเทศ ข้อหาไม่ทำงานตามประเภทหรือลักษณะงานและกับนายจ้าง ณ ท้องที่หรือสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท

กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าวทำงานปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยแรงงานต่างด้าวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยไม่สามารถทำงานเร่ขายหรือตั้งร้านขายสินค้า รวมทั้งรับจ้างขายสินค้าได้ เพราะเป็นอาชีพที่สงวนไว้ให้คนไทยเท่านั้นตามพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.2522 จำนวน 39 อาชีพ ทั้งนี้จะได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ใน 2 ตำแหน่งงานเท่านั้น คือ งานกรรมกรใน 24 ประเภทกิจการ และงานรับใช้ในบ้าน และขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นแรงงานต่างด้าวลักลอบทำงานขอให้แจ้ง สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือโทรสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 เพื่อดำเนินการตรวจสอบจับกุมต่อไป