สัมภาษณ์ประเด็น “การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์”

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ให้สัมภาษณ์ประเด็น “การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวและการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์” รายการ “กอ.รมน.เพื่อประชาชน” ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5) ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 09.10 น. ที่ ห้องทำงาน ชั้น 9 กรมการจัดหางาน สำหรับวันออกอากาศจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป