นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการศูนย์การเรียนรู้และสร้างโอกาสทางอาชีพเพื่อแรงงานไทย ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม Executive ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
นายสมบัติ นิเวศรัตน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางานร่วมออกกำลังกายกันอย่างพร้อมเพรียง
นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานขององค์การเอกชนต่างประเทศ ครั้งที่ 6/2559
นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการจัดกิจกรรมและให้บริการประชาชนที่เดินทางมาถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เต็นท์บริการประชาชนของกระทรวงแ
นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ภายใต้ 8 วาระปฏิรูป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
นายวิวัฒน์ จิระพันธุ์วานิช รองอธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงราคาเพื่อดำเนินการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าว ณ ห้องทำงาน ชั้น 9 กรมการจัดหางาน

 < 1 2