ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม2565
ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำในประเทศสิ้นสภาพ
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแรงงานไทย พฤติการณ์การหลอกลวงคนหางานเพื่อมาทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ หรือคนรู้จัก
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ผลการสุ่มจัดเรียงลำดับ (Running Nimber) ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน2565
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (ผู้หญิง)
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการก่อสร้าง
การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉับบที่ 54
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉับบที่ 55
ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแรงงานที่ไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ฤดูกาลปี 2022
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565
การรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ TIC ครั้งที่ 17
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย
 1 2 3 >  Last ›