ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
สรุปรายงานจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม - มีนาคม 2565
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2565
แบบรายการก่อหนี้เงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ป้องกันการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษจิกายน 2564
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATIES COMPANY LTD. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564
การรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ TIC ครั้งที่ 16
ประกาศ การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564
ปรับปรุงอัตราตรวจสุขภาพสำหรับคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25665
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาลไตหวัน (เพิ่มเติม)
สิงคโปรเพิ่มการตรวจหาเชื่อไวรัสโรโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับแรงงานต่างชาติในภาคการก่อสร้าง ภาคงานเรือ และภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (CMP) ที่เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์
 1 2 3 >  Last ›