ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATIES COMPANY LTD. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564
การรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ TIC ครั้งที่ 16
ประกาศ การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564
ปรับปรุงอัตราตรวจสุขภาพสำหรับคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25665
สรุปรายงานการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาลไตหวัน (เพิ่มเติม)
สิงคโปรเพิ่มการตรวจหาเชื่อไวรัสโรโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับแรงงานต่างชาติในภาคการก่อสร้าง ภาคงานเรือ และภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (CMP) ที่เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดการสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการทดสอบทักษะฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรมสำหรับแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นประเภทแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System)ครั้งที่ 9 ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ และก่อสร้าง
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนคนงานที่ไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ให้ตรวจสอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของตนเอง
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน
รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ TIC ครั้งที่ 15
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนตุลาคม
 1 2 3 >