ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
การป้องกันการเผยแพร่เชื้อของพยาธิหอยโข่ง
ระเบียบกรมการจัดหางานว่าด้วยการแจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศของคนหางานที่เดินทางกลับประเทศไทยเป็นการชั่วคราวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2561
การเดินทางไปทำงานนวดสปาในประเทศเลบานอน
การเดินทางไปทำงานนวดในร้านของชาวต่างชาติในรัฐกาตาร์
คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวออนไลน์
ขั้นตอนการดำเนินการอนุญาตทำงานคนต่างด้าวที่ไม่มีเอกสารแสดงตน
ศูนย์เฉพาะกิจเพื่ออำนวยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ครั้งที่ 3 Point Recruitment System (EPS-TOPIK) CBT and Skills Test
​เชิญชวนทุกท่านกด Like และ Share Facebook Page #ปรองดองเป็นของประชาชน
การเข้าร่วมกิจกรรมในสาธารณรัฐปกครองตนเองไครเมียและเมืองเซวาสโตโปล
หญิงไทยถูกหลอกไปค้าประเวณีที่ประเทศบาห์เรน
อย่ไปทำงานในมาเลเซีย ถ้าไม่มีสัญญาจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร (ข่าวจากสำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย)
คิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและประเทศฟินแลนด์
ด่วน ! จำนวนจำกัด รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมภาษาฮิบรู (รุ่นที่ 2) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ต้องการไปทำงานอิสราเอล
​อย่าหลงเชื่อ นายหน้าเถื่อนชวนทำงานนวดที่กาตาร์ผ่านทาง Facebook
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี Point System for Recruitment of Foreign Workers ครั้งที่ 2 (งานอุตสาหกรรม)
ประกาศหมายเลขที่มีสิทธิ์สอบ,วันเวลาและสถานที่ทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี ครั้งที่ 2 POINT SYSTEM FOR RECRUITMENT OF FOREIGN WORKERS
สรุปอัตราค่างจ้างขั้นต่ำของแต่ละประเทศตามประกาศกรมการจัดหางาน
ด่วน ! จำนวนจำกัด รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมภาษาฮิบรู เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ต้องการไปทำงานอิสราเอล
 1 2 >