tel โทรศัพท์ : TEL 042-347919 กด 1-4 email udn@doe.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
รายงานงบทดลองเบิกจ่ายประจำเดือน เมษายน 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการสำหรับผู้เดินทางจากประเทศไทยไปรัฐกาตาร์ ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาลไตหวัน (เพิ่มเติม)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกฏหมายการเก็บภาษีแรงงานต่างชาติของสวีเดน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานไต้หวัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง QR Code สำหรับเปิดใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟชบุ๊ก (Facebook) ทวิตเตอร์ (Twitter)
สิงคโปรเพิ่มการตรวจหาเชื่อไวรัสโรโรนา 2019 (Covid-19) สำหรับแรงงานต่างชาติในภาคการก่อสร้าง ภาคงานเรือ และภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (CMP) ที่เดินทางเข้าประเทศสิงคโปร์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง กำหนดการสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการทดสอบทักษะฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรมสำหรับแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นประเภทแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System)ครั้งที่ 9 ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ และก่อสร้าง
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งเตือนคนงานที่ไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ให้ตรวจสอบรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของตนเอง
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนพฤศจิกายน
รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ TIC ครั้งที่ 15
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือนตุลาคม
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2563
ประกาศสิ้นสภาพใบอนุญาติของบริษัทจัดหางานฯ
รายงานงบทดลองรายวัน - หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
รายงานงบทดลองรายวัน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
 1 2 3 >