ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (ผู้หญิง)
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการก่อสร้าง
การจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉับบที่ 54
ข่าวประชาสัมพันธ์ฉับบที่ 55
ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแรงงานที่ไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ฤดูกาลปี 2022
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565
การรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานในรัฐอิสราเอลภายใต้โครงการ TIC ครั้งที่ 17
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศซาอุดีอาระเบีย
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลี (point system) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการเกษตรและปศุสัตว์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 1 2 3 >  Last ›