การเดินทางไปทำงานนวดในร้านของชาวต่างชาติในรัฐกาตาร์