ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง เลื่อนการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System)ครั้งที่ 9 ประเภทกิจการเกษตร/ปศุสัตว์ และก่อสร้าง