ด่วน ! จำนวนจำกัด รับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมภาษาฮิบรู (รุ่นที่ 2) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ต้องการไปทำงานอิสราเอล

 


ด่วน ! จำนวนจำกัด รับเพียง 50 ท่านเท่านั้น

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี รับสมัครประชาชน คนหางานที่สนใจ

เข้ารับการอบรมภาษาฮิบรู สำหรับผู้ต้องการไปทำงานอิสราเอล

60 ชั่วโมง (10วัน) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อบรมวันที่ 15 - 24 มีนาคม 2560 เวลา 8:00-16:00 น.

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

สนใจสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ (TOEA)

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 042-347680

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน 2 แผ่น