ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอใบอนุญาตกรณีเข้าร่วมจัดกิจกรรมออกร้านขายอาหารและสินค้าไทย