ประกาศสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสัมภาษณ์