ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ครั้งที่ 3 Point Recruitment System (EPS-TOPIK) CBT and Skills Test

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ครั้งที่ 3
Point Recruitment System (EPS-TOPIK) CBT and Skills Test


สามารถดูประกาศรายชื่อได้ทางเว็บไซต์

http://hrdkoreathailand.com/?module=file&act=procF...

หรือ สอบถามที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 042-347-680ข้อควรปฏิบัติในการเข้าทดสอบมีดังนี้

1. ผู้เข้าสอบไม่สามารถเปลี่ยนวัน, เวลาและสถานที่ทดสอบได้จากที่ได้กำหนดตามประกาศ

2. ผู้เข้าสอบจะไม่ได้รับอนุญาตเข้าสอบ ถ้าไม่มาตามเวลาที่กำหนด

(ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้รับการทดสอบตามวันเวลาที่กำหนด)

3. ผู้ที่ไม่ได้นำบัตรประจำตัวประชาชน(หนังสือเดินทาง) หรือบัตรสมัครสอบมาเพื่อยืนยันความถูกต้องได้ จะไม่อนุญาตรับการทดสอบความสามารถทางภาษาเกาหลี

4. รอบการทดสอบมีดังนี้

5. ประกาศผลผู้สอบผ่านการคัดเลือกรอบแรก : วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560

เว็บไซต์ https://www.doe.go.th/overseas ,www.hrdkoreathailand.com


เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมก่อนเข้าห้องเตรียมสอบ

1. บัตรประจำตัวผู้สอบ (บัตรเหลือง)
2. หนังสือเดินทาง หรือบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริงเท่านั้น)