คู่มือการใช้งานระบบยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวออนไลน์

 

ระบบรับยื่นคำขอจ้างแรงงานต่างด้าวออนไลน์

สำหรับนายจ้างบันทึกผ่านทางอินเตอร์เน็ต

  • กรอกครบ อัพโหลดรูป จะได้ใบรับเรื่อง
  • กรอกไม่ครบ จะได้แบบคำร้องไปยื่นศูนย์ฯ

  • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานได้ที่นี่ >> https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/udon...