tel โทรศัพท์ : 042-348588,042-347680 email udn@doe.go.th
 รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว - 2357 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ฮษ - 602 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน สล - 5532 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
‘หม่อมเต่า’ ส่งเลขาฯ ฟังข้อเสนอสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ ลั่น จะแก้ปัญหา ให้ครอบคลุม
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบและซ่อมแซมแก้ไขระบบอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไขระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ระยะที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เพื่อรองรับการให้บริการศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยตามโครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ (Smart Jobs Smart Workers)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการลบตรากรมการจัดหางานข้างรถยนต์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ฮว - ๒๓๕๙ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
หม่อมเต่า หนุน กรมการจัดหางาน ส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ปี 2563 ตั้งเป้า 100,000 คน คาดสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศกว่า 140,000 ล้านบาท
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮว - 2355 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
กกจ. กระทุ้ง ! นายจ้าง เร่งพาแรงงานต่างด้าวที่จะหมดอายุ 31 มีนาคม 2563 มาขอใบอนุญาตทำงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
หม่อมเต่า อุ้ม พนักงาน เผย เตรียมตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศกว่า 70,000 อัตรา พร้อมฝึกทักษะฝีมือเพิ่ม รองรับการปรับโครงสร้างองค์กร
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ทำเนียบผู้บริหารกรมการจัดหางาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 12 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
 < 1 2 3 4 >  Last ›