ลงพื้นที่ติดตามการมีงานทำของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน RSS

 

นายกิจจา จงเป็นสุขเลิศ จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ นางสาวปัทมาภรณ์ กฤษณพันธุ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วย นายวัชชพล ขวัญสกุล นักวิชาการแรงงาน ลงพื้นที่ติดตามการมีงานทำของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนของจังหวัดอุทัยธานีที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  หลักสูตรช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ จำนวน 8 ราย ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านไร่ และอำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี