เข้าพบผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท โตโยต้อุทัยธานีผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด RSS

 

นายกิจจา จงเป็นสุขเลิศ จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี และคณะ ร่วมกับนางมาลี นคราวัฒน์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี เข้าพบผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท โตโยต้อุทัยธานีผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเชิงสังคม โดยตัวแทนของบริษัทฯ จะได้เสนอข้อมูลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา การเข้าร่วมโครงการต่อไป