กระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี RSS

 

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพแก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตนมาตรา 39 ผู้ประกันตนมาตรา 40 และแรงงานต่างด้าว ที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี รวมจำนวน 200 ชุด ณ บริเวณใต้สะพานเฉลิมพระเกียรติ (อุทัย-มโนรมย์) ตำบลท่าซุง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี  ให้การต้อนรับและมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายกิจจา จงเป็นสุขเลิศ จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้  ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี ได้ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย มีผู้ลงทะเบียนสมัครงาน จำนวน 1 คน ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน จำนวน 1 คน และให้บริการแนะแนวอาชีพ จำนวน 70 คน