tel โทรศัพท์ : 056 - 513025,0631140909 email uti@doe.go.th
 รายการ ประเภท
ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหมวก จำนวน 1,000 ใบ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการพิมพ์แบบฟอร์ม จำนวน 2 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวีดีทัศน์
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 48 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อหนังสือพิมพ์ จำนวน 1 รายการ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อวิทยุ - สำนักเลขานุการกรม
การจัดซื้อจัดจ้าง
เตือนแรงงานไทยคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
10 สิงหาคม 2559 นัดพบแรงงาน ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย อาคารกระทรวงแรงงาน ดินแดง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
นายจ้างในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ รีบ ! พาแรงงานต่างด้าวเมียนมา ลาว กัมพูชา ไปจดทะเบียนก่อนหมดเขต 31 กรกฎาคม 2559 และ 22 สิงหาคม 2559
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
คุณอยู่ที่ หน้าหลัก›ศูนย์ข่าว›ยกเลิก !! ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางาน ทำงานในประเทศของบริษัทจัดหางาน เอ พลัส เสิร์ช จำกัด ยกเลิก !! ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางาน ทำงานในประเทศของบริษัทจัดหางาน เอ พลัส เสิร์ช จำกัด
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ไปทำงานต่างประเทศควรสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ สิทธิประโยชน์คุ้มค่า จ่ายครั้งเดียว ... คุ้มครองตลอดระยะเวลาการจ้างงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 5 จัดงานนัดพบแรงงาน 22 กรกฎาคม 2559 ณ บริเวณชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
Ministry of Labour in Action. Solving labour trafficking, hoping to be free from the problem
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
กรมการจัดหางาน แจงมาตรการต่างด้าวหลังวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ระบุชัด.. ไม่ขยาย!!! เจอผิดเป็นจับ ปรับเป็นแสน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
‹ First  < 350 351 352 353 354 >  Last ›