tel โทรศัพท์ : 056 - 513025,0631140909 email uti@doe.go.th
 รายการ ประเภท
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบติดตามผลการตรวจและคุ้มครองคนหางาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการส่งเสริมการมีงานทำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการใช้โปรแกรมประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
รมว.สุชาติ แจงเงื่อนไข ใครมีสิทฺธิกู้เงินกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน รับดอกเบี้ย 0%
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565)
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยงวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
รมว.เฮ้ง เตรียมการจัดส่งแรงงานไทยทำงานซาอุ ภายใน 3 เดือน หลังลงนาม MoU
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565
การจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมีนาคม 2565
การจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เอ็นพี.สยาม จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ กรุ๊ป ออฟ เลเบอร์ จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
อธิบดีกรมการจัดหางาน ยันไทยมีความพร้อมนำเข้าแรงงาน แจงส่งดีมานต์ให้ประเทศคู่สัญญา MOU แล้วเกือบหนึ่งแสนห้าหมื่นคน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานไต้หวัน 5 อัตรา ระหว่าง วันที่ 4 - 8 เมษายน 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการสัญญาณโทรทัศน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
สิ้นสภาพ ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [สำนักงานจัดหางาน ไทยมั่นคงธุรกิจ]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›