tel โทรศัพท์ : 056 - 513025,0631140909 email uti@doe.go.th
 รายการ ประเภท
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บริษัทจัดหางาน เอ.เอ.เอ. แอดวานซ์ พลัส จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ประกวดราคาจ้างตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการจัดหางานเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ
งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่
การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
การจัดซื้อจัดจ้าง
อธิบดีกกจ. เตือน ระวังผู้แอบอ้างใช้ LOGO กรมการจัดหางาน รับสมัครงานผ่านสื่อโซเชียล
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องขายทอดตลาดลิฟต์โดยสารที่ชำรุด จำนวน 1 ตัว
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบสื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายดิจิตอล โดยวิธีคัดเลือก
การจัดซื้อจัดจ้าง
รมว.เฮ้ง แก้ปมต่างด้าวหลุดระบบ เสนอครม.ขยายเวลาต่อวีซ่า ถึง 15 พ.ค. 66
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสื่อออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ๊นเตอร์) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบสื่อวิทยุ สื่อออนไลน์ และสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายดิจิตอล
การจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดพบแรงงาน ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
งานนัดพบแรงงานย่อย-งานนัดพบแรงงานใหญ่
ยกเลิก ใบอนุญาตนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ [บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ภีม แอนด์ พราหมณ์ จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
รมว. เฮ้ง เตือน “ผีน้อย” เกาหลีกำหนดเส้นตาย 28 ก.พ. 66 เจอจับปรับ 30 ล้านวอน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
ด่วน!! กระทรวงแรงงาน รับสมัครคนไทย(เพศชาย) ไปทำงานเกาหลี โครงการ EPS ผ่านระบบออนไลน์
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ยกเลิก ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ [บริษัทจัดหางาน เศรษฐลักษมิ์ โซลูชั่นส์ จำกัด]
ข่าวประกาศและหนังสืออนุญาตให้รับสมัครคนหางาน
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมกราคม 2566
การจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566
การจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุไฟฟ้า และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 53 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การจัดซื้อจัดจ้าง
‹ First  < 3 4 5 6 7 >  Last ›