tel โทรศัพท์ : 056 - 513025,0631140909 email uti@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
รับสมัครการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในโครงการ " ให้ทุน สร้างอาชีพ "
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถต์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆของกรมเจ้าท่า
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่างภาพ จำนวน 3 อัตรา
โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกบุลคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 6 อัตรา
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี รับสมัครสตรีเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพ
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มกราคม 2565
โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างรายชั่วโมง
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›