tel โทรศัพท์ : 056 - 513025,0631140909 email uti@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศชาย)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร และตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน เมษายน 2565
ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท เรื่อง วารสารจัดหางานตำแหน่งงานว่างประจำเดือนพฤษภาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2565
ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง วารสารจัดหางานตำแหน่งงานว่างประจำเดือนเมษายน 2565
ประชาสัมพันธ์ จาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมีนาคม 2565
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว
รับสมัครการพัฒนาฝีมือแรงงาน ในโครงการ " ให้ทุน สร้างอาชีพ "
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
ประกาศจังหวัดอุทัยธานี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานอัตราจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถต์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆของกรมเจ้าท่า
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานช่างภาพ จำนวน 3 อัตรา
โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกบุลคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 6 อัตรา
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตรการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี รับสมัครสตรีเข้ารับการฝึกอาชีพ หลักสูตร บาริสต้ามืออาชีพ
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
 < 1 2 3 4 5 >  Last ›