tel โทรศัพท์ : 056 - 513025,0631140909 email uti@doe.go.th

ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานบริการ
โรงพยาบาลอุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการรายเดือน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน เมษายน 2564
‹ First  < 4 5 6