tel โทรศัพท์ : 056 - 513025,0631140909 email uti@doe.go.th

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค. 65 RSS

 

วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 นายกิจจา จงเป็นสุขเลิศ จัดหางานจังหวัดอุทัยธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณห้าแยกวิทยุ พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา และแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติฯ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมอาคาร 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี) เป็นประธานในพิธี