กิจกรรมตรวจสอบและติดตามผลนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs

 

            นายประกิจ อยู่กรุง นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบและติดตามผลนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกตรวจสอบและติดตามนายจ้าง จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่

            ๑. บริษัท โตโยต้าอุตรดิตถ์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า  จำกัด มีลูกจ้าง จำนวน ๑๙๓ ราย

            ๒. บริษัท โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์ จำกัด มีลูกจ้าง จำนวน ๑๑๐ ราย

            ๓. บริษัท อุทัยยนตการ จำกัด มีลูกจ้าง จำนวน   ๗๔ ราย

            ๔. บริษัท อีซูซุ อุตรดิตถ์ ฮกอันตึ๊ง จำกัด มีลูกจ้าง จำนวน   ๗๒ ราย