กิจกรรมการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เดือนพฤศจิกายน 2565

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายวสันต์ ปาลาศ จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายอานนท์ เกิดเกตุ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่โดยบูรณาการร่วมกับโครงการออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ณ วัดห้วยไข่เขียด หมู่ที่ 7 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์