กิจกรรมออกหน่วย "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์" ประจำเดือน ธ.ค. 2565

 

วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายวสันต์ ปาลาศ จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ มอบหมายให้นายวงศกร ทองอินทา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ออกให้บริการจัดหางานเคลื่อนที่โดยบูรณาการร่วมกับโครงการออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีนายทัศนัย สุธาพจน์ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน ณ โรงเรียนป่ากั้งวิทยา หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์