โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว  “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ”  วันที่ 15 พ.ย. 62 จังหวัดอุตรดิตถ์โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์จัดประชุมชี้แจงความเป็นมาของโครงการฯ วัตถุประสงค์ ปฎิทินการดำเนินการ ประโยชน์ที่จะได้รับ และหลักสูตรการฝึก ให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ  หลังจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์  มีผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงฯ  จำนวน ประมาณ 140 คน