ประกาศ เรื่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม ขอส่งสำเนาประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานจังหวัดนครปฐม