ประกาศ เรื่อง สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ขอส่งสำเนาประกาศใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพ

 

ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศสิ้นสภาพของบริษัทจัดหางาน ไพรด์ จำกัด