ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง ให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2565 RSS

 

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง  ให้การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2565

https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/uttaradit_th/895de8f7e62bd88d969f15a48e41e9df.pdf