ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ข้อแนะนำในการสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 ครั้งที่ 1 (สมัครออนไลน์) New
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญมาเพื่อประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรในสังกัดและผู้สนใจได้รับทราบ New
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ New
โรงพยาบาลสุโขทัย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ผู้ช่วยพยาบาล และพนักงานบริการ New
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2565 ครั้งที่ 1 (เพศชาย)
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 11 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต
วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) รายวัน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 20-26 เมษายน 2565
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการฯ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO.,LTD. ไต้หวัน
กรมการจัดหางาน รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน ครั้งที่ 11 กิจการอุตสาหกรรมการผลิต และการเกษตรและปศุสัตว์ (สมัครออนไลน์)
องค์การบริหารส่วนตำบลชัยจุมพล รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 6 อัตรา
ข่าวประชาสัมพันธ์ นายจ้างในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีความประสงค์จ้างแรงงานไทยโดยวิธีจ้างตรงเพิ่มเติม
โรงพยาบาลสุโขทัย รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
สำนักงานอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
กรมเจ้าท่า รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งพนักงานช่างภาพ
 1 2 3 >