ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค. - 24 ก.พ. 2563 New
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด ตั้งแต่วันที่ 15-28 มกราคม 2563
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 15-28 มกราคม 2563
ฉบับแก้ไข สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตั้งแต่วันที่ 3-13 กันยายน 2562
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่4 เมษายน 2562 - 3 พฤษภาคม 2562
โรงพยาบาลสุโขทัยรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตั้งแต่บัดนี้ - 23 เมษายน 2562
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลรมราชชนนี อุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 24 เมษายน 2562
เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2562 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 3 เมษายน 2562
ตำแหน่งงานว่าง นักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน หรือว่างจากการเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ. 62)
โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 14 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 240 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 มกราคม 2562
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2562
กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 มีนาคม 2561
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มีนาคม 2561
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 ล่าสุด
ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 203 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางจดหมายสมัครงาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะประกาศเปลี่ยนแปลง
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค9(จังหวัดลำปาง) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ (สมัคร 1 ก.พ. - 21 ก.พ. 61)
กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 38 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 25 มกราคม 2561