ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดอาคาร ระหว่างวันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2566 New
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งจัดเก็บข้อมูล จำนวน 2 อัตรา New
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2ตำแหน่ง 2 อัตรา New
ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนมกราคม 2566 New
ประกาศเรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 คร้ังที่ 2 (เพศชาย) ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง รับสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ E-Service เท่านั้น ที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th สามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 New
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 12 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (เพศชาย) New
บริษัท ซันสวีท จำกัด รับสมัครพนักงานจำนวน 500 อัตรา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศมาเลเซียกับนายจ้าง Energy Haven Sdn. Bhd. ระหว่างวันที่ 1 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศมาเลเซียกับนายจ้าง Ancient Thai Bodywork Therapy Sdn. Bhd. ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2566
โรงพยาบาลพิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานมาเลเซียกับนายจ้าง Luchin Corporation Sdn. Bhd. ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไน กับนายจ้างร้าน NUR-WANITA RESTAURANT AND CATERING SERVICES ระหว่างวันที่ 11 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรับสมัครพนักงานถ่ายเอกสารและสำเนาดิจิตอล จำนวน 1 อัตรา
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร สาขาอุตรดิตถ์ เพื่อเป็นลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนีเของการเกษตร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธาณสุข จำนวน 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ส่งวรสารและตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนธันวาคม 2565
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกาศตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มกราคม 2566
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ประกาศตำแหน่งงานว่างประจำเดือน ธันวาคม 2565
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ประกาศตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
 1 2 3 >  Last ›