ข่าวประกาศรับสมัคร ค้นหา

 รายการ
โรงพยาบาลสุโขทัย เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง ผู้ช่วยทัตกรรม(ปฏิบัติงานกลุ่มงานทัตกรรม) ตั้งแต่บัดนี้ - 31 สิงหาคม 2563 New
โรงพยาบาลสุโขทัย เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล ตั้งแต่บัดนี้ - 11 สิงหาคม 2563 New
สำนักงานเลขาธิการผู้แทนราษฎร เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการรัฐสภาสามัญ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2563 New
การเรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 4-8 และลำดับที่ 9-12 (สำรอง) เพื่อจัดทำข้อตกลงจ้างเหมาบริการ (พนักงานจ้างเหมาบริการ รายวัน)
ตำแหน่งงานว่าง Part Time
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 ถึง 5 พฤษภาคม 2563
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง Energy Haven Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้าง Ancient Thai Bodywork Therapy Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย
ฉบับแก้ไข สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ) ตั้งแต่วันที่ 3-13 กันยายน 2562
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่วันที่4 เมษายน 2562 - 3 พฤษภาคม 2562
โรงพยาบาลสุโขทัยรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตั้งแต่บัดนี้ - 23 เมษายน 2562
ประกาศวิทยาลัยพยาบาลรมราชชนนี อุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 24 เมษายน 2562
เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2562 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม - 3 เมษายน 2562
ตำแหน่งงานว่าง นักเรียน/นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน หรือว่างจากการเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 7 ก.พ. 62)
โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 14 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ 2562
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 240 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 - 31 มกราคม 2562
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 19 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2562
กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2561
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 - 15 มีนาคม 2561
กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 38 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 25 มกราคม 2561