ข่าวประกาศรับสมัคร RSS ค้นหา

 รายการ
หมู่บ้านเด็กโสสะเชียงราย รับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก จำนวน 4 อัตรา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการจำนวน 1 อัตรา
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่างเพื่อเคลื่อนย้ายแรงงานไทยอย่างเป็นระบบ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร ขอส่งตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือนมกราคม2566
สำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่างเพื่อการเคลื่อนย้ายแรงงานไทยอย่างเป็นระบบ
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานเพื่อเคลื่อนย้ายแรงงานไทยอย่างเป็นระบบ
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับนายจ้างบริษัท Venetian Cotai Hotel Mangement Limited และ Venetian Macau Limited รับสมัครระหว่างวันที่ 8-20 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานแม่บ้าน 1 อัตรา 1ตำแหน่ง
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาดอาคาร ระหว่างวันที่ 6-28 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งจัดเก็บข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2ตำแหน่ง 2 อัตรา
ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี ประจำเดือนมกราคม 2566
ประกาศเรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2566 คร้ังที่ 2 (เพศชาย) ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง รับสมัครผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์บริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ E-Service เท่านั้น ที่เว็บไซต์ https://toea.doe.go.th สามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ 12 ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิต (เพศชาย)
บริษัท ซันสวีท จำกัด รับสมัครพนักงานจำนวน 500 อัตรา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศมาเลเซียกับนายจ้าง Energy Haven Sdn. Bhd. ระหว่างวันที่ 1 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานประเทศมาเลเซียกับนายจ้าง Ancient Thai Bodywork Therapy Sdn. Bhd. ระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2566
โรงพยาบาลพิชัย รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานมาเลเซียกับนายจ้าง Luchin Corporation Sdn. Bhd. ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2566
 < 1 2 3 4 >  Last ›