ประกาศราคากลาง  ค้นหา

วันที่ประกวดราคากลาง หัวเรื่อง ราคากลาง
05-11-2018 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ กิจกรรมหลักการพัฒนารายได้ส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมย่อยพัฒนาอาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0
13-02-2018 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ กิจกรรมย่อยส่งเสริมอาชีพ สร้างงานและสร้างรายได้ กิจกรรมพัฒนาอาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0
17-10-2017 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
02-10-2017 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (2)
02-10-2017 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน กิจกรรมมีงานทำนำชุมชนเข้มแข็ง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (1)
02-10-2017 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน กิจกรรมยกระดับคุณภาพบริการจัดหางานสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
02-10-2017 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาระบบบริการจัดหางานอย่างยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
02-10-2017 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
02-10-2017 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
02-10-2017 ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์จากเงินกองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561