วันที่ประกาศ หัวเรื่อง ขอรับเอกสาร กำหนดยื่นเอกสาร
06-11-2018 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ กิจกรรมย่อยพัฒนาอาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ 06-11-2018 - 13-11-2018 06-11-2018 - 13-11-2018
12-02-2018 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ กิจกรรมย่อยส่งเสริมอาชีพ สร้างงานและสร้างรายได้ กิจกรรมพัฒนาอาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 1 รายการ 13-02-2018 - 19-02-2018 20-02-2018 - 20-02-2018
30-01-2018 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุตรดิตถ์ กิจกรรมย่อยส่งเสริมอาชีพ สร้างงานและสร้างรายได้ กิจกรรมพัฒนาอาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0 จำนวน 1 รายการ (ยกเลิกประกาศ) 30-01-2018 - 06-02-2018 07-01-2018 - 07-01-2018
08-11-2017 ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาชื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ 08-11-2017 - 15-11-2017 16-11-2017 - 16-11-2017